Engasjement for din sak!

Advokatfirmaet Winsvold AS v/advokat Lars Winsvold arbeider mest med saksområdene (alfabetisk) arbeidsrett, arv, byggesaker, eiendomsrett (bl.a. reklamasjoner, eiendomsoverdragelser, husleie m.m.), forvaltningsklager, forsikringssaker, kontraktsrett, personskadeerstatning (bl.a. pasientskade, yrkesskade), m.m.

Jeg tilstreber rask og ryddig advokatbistand, med sikte på beste mulige løsning for klienten. Jeg legger vekt på et godt samarbeid og forutsigbare og konkurransedyktige priser.

Jeg har naturlig nok mest klienter i Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og distriktene rundt, men tar gjerne i mot henvendelser fra resten av Østfold og landet for øvrig.

Advokatkontoret er sentralt beliggende i Østfold på Grålum (ved Sarpsborg), i kontorfellesskapet Advokatene på Grålum Gårdwww.graalumadvokatene.no

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! 

Advokat Lars Winsvold m.n.a.

Lars Winsvold (f. 1960) fikk advokatbevilling i 1994 og har drevet privat advokatvirksomhet siden 2007, i Fredrikstad og Sarpsborg.

Jeg har bred erfaring fra privat og offentlig juridisk virksomhet, blant annet fra Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Kristiansand tingrett, advokat i Norsk rikskringkasting og juridisk ansvarlig i Medietilsynet fra 2007 allmen praksis.

Jeg er opptatt av rettssikkerhet, og har engasjement for klientens og sakens beste som ideell målsetting for alt arbeid. Jeg har som advokat valgt å jobbe med noen utvalgte saksområder framfor å jobbe med alt, dette gir bedre erfaringsgrunnlag og kunnskap.

Mange er naturligvis usikre på om de har en sak, eller bare trenger et råd, ta kontakt så tar vi en uformell prat.

 

 

 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Advokat Lars Winsvold arbeider særlig innen følgende saksområder

 • Arbeidsrett
 • Arv/skifte
 • Bistandsadvokat
 • Erstatningssaker generelt
 • Fast eiendom (reklamasjoner, byggesaker, utleie, eiendomsoverdragelser m.v.)
 • Foreldretvister (barnefordeling)
 • Forvaltningsrett (klager)
 • Forsikringssaker (klagesaker for Finansklagenemnda m.m.)
 • Kontraktsrett (nye kontrakter, kontraktsbrudd, erstatning)
 • Medierett (injurier m.m.)
 • Personskadesaker (forsikringssaker, yrkesskade og pasientskadeerstatning)
 • Utlendingsrett (familiegjenforening, statsborgerskap)

 
Tar også oppdrag på enkelte andre saksområder, spør gjerne. 

 

Priser, vilkår og rettshjelp

 

Timepris

Advokatens arbeid utføres normalt til timepris. Vanlig timepris varierer fra kr 1200 til kr 1800 + mva, (kr 1500 – 2250 inkl. mva) beroende på sakstype, klientens inntektsforhold m.m. Tvistesaker som er aktuelle for retten vil i regelen innebære en høyere timepris enn f. eks. familierelaterte saker som løses utenrettslig eller saker hvor klienten er trygdet. Betalingen er i utgangspunktet uavhengig av sakens utfall. Normalt faktureres påløpt arbeid løpende. Oppdeling av faktura kan avtales beroende på sakstype og klientforhold, gebyr kan påløpe.

Priser og vilkår klargjøres etter innledende konferanse, og bekreftes skriftlig i oppdragsbekreftelse.

Forskudd – garanti

I en del sakstyper og sitasjoner vil det kreves forskuddsbetaling, kontant- eller kortbetaling ved oppmøte eller skriftlig garanti fra person / firma med fast inntekt og tilhørighet på norsk adresse. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er særlig aktuelt i familiesaker som f. eks. foreldretvister(barnefordeling), saker om oppsigelse fra bolig eller arbeid og visse andre sakstyper. Utenfor de forhåndsdefinerte saksområdene kan det bare unntaksvis innvilges fri rettshjelp. Det gjelder normalt maksimalgrenser for inntekt (for tiden brutto maksimalt kr 246.000 for personer som bor alene og kr 369.000 for samboere/ektefeller o.l. samlet) og formue (maksimalt kr 100.000 som ikke er bundet i bolig). I noen prioriterte sakstyper er det ikke inntektsgrenser. Advokaten vil redegjøre for dette.

Det påløper normalt en egenandel, på kr 1020 i alminnelige saker og inntil kr 8160 i rettssaker. For personer med under kr 100.000 i bruttoinntekt og for noen prioriterte sakstyper påløper ikke egenandel.

Rettshjelpsforsikring

Hus- og innboforsikringer for private inneholder normalt rettshjelpsforsikring ved tvister, enten knyttet til eiendommen eller også andre tvisteforhold. Tilsvarende gjelder også ofte andre forsikringstyper, som bil, båt m.m. og forsikringer knyttet til medlemskap i fagforeninger o.l. Det er ulike dekningsområder og vilkår, dette må du sjekke opp med dine forsikringer. Advokaten kan bidra med avklaring i forbindelse med en tvistesak.

Det vil normalt kreves egenandeler, som typisk utgjør en fast egenandel + en variabel egenandel på 20 %. Forsikringsdekningen ligger ofte på maksimalt kr 100.000.