Advokat Lars Winsvold arbeider særlig innen følgende saksområder

 • Arbeidsrett
 • Arv/skifte
 • Bistandsadvokat
 • Byggesaker
 • Erstatningssaker generelt
 • Fast eiendom (reklamasjoner,utleie, eiendomsoverdragelser m.v.)
 • Forvaltningsrett (klager)
 • Forsikringssaker (klagesaker for Finansklagenemnda m.m.)
 • Kontraktsrett (nye kontrakter, kontraktsbrudd, erstatning)
 • Medierett (injurier m.m.)
 • Personskadesaker (forsikringssaker, yrkesskade og pasientskadeerstatning)

 
Tar også oppdrag på enkelte andre saksområder som jeg har erfaring fra, spør gjerne.